portugisisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
Pode ser visto de/do/da...que...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
Como pode ser observado em/no/na...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
Os dados sugerem que...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
A figura revela que...
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Alguns números significativos foram...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...foi positivamente correlacionado com...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
Como previsto,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
As estatísticas mostram que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
De acordo com as estatísticas...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
Estatisticamente falando...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater