Thai | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

To může být vidět z..., že...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Jak je možno vidět z..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Brugt til at beskrive rå data
Zdá se, že údaje naznačují...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Čísla ukazují, že...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Brugt til at beskrive rå data
Z údajů je zřejmé, že...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Některé pozoruhodné výsledky byly...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Výsledky této studie ukazují, že...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
...pozitivně koreloval(a) s...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Jak se dalo předpokládat,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Dané statistiky ukazují, že...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Podle daných statistických údajů...
ตามสถิติ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisticky řečeno...
พูดอย่างสถิติ
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater