esperanto | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...estis pozitive korelaciita kun...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
Kiel antaŭdiris,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistikoj montras, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
Laŭ la statistiko...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistike parolante...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater