Græsk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Στατιστικά μιλώντας...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater