Thai | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

...'den görülebileceği üzere ...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Brugt til at beskrive rå data
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data
Sayılar gösteriyor ki ...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Brugt til at beskrive rå data
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Brugt til at beskrive rå data
... kayda değer birkaç sonuçtu.
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Tahmin edildiği üzere ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

İstatistikler gösteriyor ki ...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere göre ...
ตามสถิติ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel olarak konuşursak ...
พูดอย่างสถิติ
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater