dansk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Det kan ses ud fra... at...
Brugt til at beskrive rå data
Amint látható ....
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Az adatok alapján ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Brugt til at beskrive rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Figurerne afslører at...
Brugt til at beskrive rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Brugt til at beskrive rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... var absolut korreleret med...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Ahogy várható volt ....
Som forudset,...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Statistikkerne viser at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A statisztikák szerint ...
I følge statistikkerne...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisztikai szempontból ...
Statistisk set...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater