russisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Brugt til at beskrive rå data
Amint látható ....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Brugt til at beskrive rå data
Az adatok alapján ...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Brugt til at beskrive rå data
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Brugt til at beskrive rå data
Az ábrákon látható, hogy ...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Brugt til at beskrive rå data
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
... хорошо сочеталось с ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Ahogy várható volt ....
Как мы и предполагали...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Статистика показывает, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A statisztikák szerint ...
Согласно статистике...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Statisztikai szempontból ...
Статистиически...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater