arabisk | Fraser - Akademisk | Statistikker

Statistikker - Empirisk Data

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Từ..., ta có thể thấy rằng...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Brugt til at beskrive rå data
Các dữ liệu cho thấy...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Brugt til at beskrive rå data
Các số liệu chỉ ra rằng...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Brugt til at beskrive rå data
Đáng chú ý là...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Brugt til at beskrive rå data der i særdeleshed er vigtigt
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Brugt til at beskrive rå data

Statistikker - Præsentere

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Brugt til yderligere at beskrive data, og enhver relevant trend mellem en bestemt tidsperiode
... tỉ lệ thuận với...
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Brugt til at beskrive forholdet mellem to sæt data
Như dự đoán,...
كما هو متقّع، ...
Brugt til yderligere at beskrive data, og bekræfte dine oprindelige forudsigelser
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Brugt til at sammenligne dine resultater med en andens
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Brugt til at vise at dine resultater er overensstemmende med en andens

Statistikker - Afsluttende

Số liệu chỉ ra rằng...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Theo như số liệu cho thấy,...
وفقاً للإحصائيّات...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
من الناحية الإحصائيّة
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Brugt til at udvikle dine ideer og til at udlede hvad statistikkerne betyder i en bredere forstand
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Brugt til at udvikle dine ideer og give adskillige konklusioner af dine resultater