finsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Hyvä Herra,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Hyvä Rouva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Hyvä vastaanottaja,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
Hyvät vastaanottajat,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Hyvä John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Kirjoitamme teille liittyen...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Minulla on hyvät perustaidot...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Erinomainen kyky kommunikoida
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Deduktiivinen ajattelu
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Looginen ajattelu
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Analyyttiset taidot
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Hyvät ihmissuhdetaidot
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Neuvottelukyvyt
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Esiintymistaidot
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Suosituksia voi pyytää...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Olen saatavilla haastatteluun...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Ystävällisin terveisin,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Kunnioittavasti,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Parhain terveisin,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne