fransk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Madame, Monsieur,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Monsieur Dupont,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Mes qualités principales sont...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Mon domaine d'expertise est...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
J'ai une excellente maîtrise du...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
J'ai une connaissance pratique de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Excellentes techniques de communication
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Capacité de déduction
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Esprit de logique
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Esprit analytique
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Compétences relationnelles
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Compétences en négociation
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Capacités d'exposition
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Je suis disponible pour un entretien le...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Salutations distinguées,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne