italiensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Gentilissimo,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Gentilissima,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Gentili Signore e Signori,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Alla cortese attenzione di ...,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
A chi di competenza,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
I miei punti di forza sono...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Sto imparando...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Sono un(') utente esperto/a di...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Eccellenti doti comunicative
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Capacità deduttive e di ragionamento
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Capacità logiche
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Capacità analitiche
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Ottime abilità interpersonali
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Capacità di negoziazione
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Capacità di presentazione
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
In allegato trova il mio cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Sono disponibile per un colloquio...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
In fede,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
I miei più cordiali saluti,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Saluti
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne