japansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
拝啓 
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
拝啓
・・・・様
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
私の強みは・・・・
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
・・・・することで貢献することができます。
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
・・・・語を話すことができます。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
・・・・を使いこなすことができます。
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
コミュニケーション能力
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
演繹的推理力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
論理的思考能力
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
分析能力
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
対人能力
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
交渉能力
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
プレゼンテーション能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
履歴書を同封いたしました。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
・・・・から推薦状を頂きました。
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
・・・・日なら伺うことができます。
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
敬具
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
敬具
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
敬具
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne