portugisisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Meus pontos fortes são...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Eu tenho experiência em /com ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Excelente habilidade de comunicação
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Raciocínio dedutivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Pensamento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Habilidades analíticas
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Bom relacionamento interpessoal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Habilidades de negociação
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Habilidades de comunicação
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Estou disponível para entrevista em ..
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne