rumænsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Stimate Domn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Stimate Domn/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Stimați Domni,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
În atenția cui este interesat,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Punctele mele forte sunt...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Domeniul meu de bază este...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Stăpânesc foarte bine...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Cunosc la nivel mediu...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Sunt un utilizator experimentat de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Abilităţi de comunicare excelente.
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Gândire deductivă.
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Gândire logică.
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Abilităţi analitice.
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Abilităţi interpersonale bune.
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Abilităţi de negociere
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne