russisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Уважаемый...
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Прошу принять меня на должность...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Мои сильные стороны:...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Я специализируюсь на...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Я отлично владею...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Я свободно говорю по...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Отличные коммуникативные навыки
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Логическая аргументация
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Логическое мышление
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Аналитические способности
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
Высокие личностные качества
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Переговорческие навыки
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Презентационные навыки
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Я свободен...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
С уважением ваш...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne