tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
Yetkili makama / merciiye,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Güçlü yanlarım ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
... diline son derece hakimimdir.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
Mükemmel iletişim becerisi
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
Tümdengelim muhakemesi
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
Mantıklı düşünebilme
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
Analitik düşünce
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Anlaşma becerisi
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Sunum becerisi
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Tüm içtenliğimle,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne