tysk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Kære Hr.,
Sehr geehrter Herr,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru.,
Sehr geehrte Frau,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Kære Hr./Fru.,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Til hvem dette ankommer,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Kære Hr. Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Kære Fru. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Kære Frk. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Kære Fr. Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Kære John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formular til at søge et job
Jeg ville søge stillingen som...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formular til at søge et job
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mine styrker er...
Zu meinen Stärken zählen...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mit ekspertområde er...
Mein Fachgebiet ist...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Jeg råder fremragende over...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Jeg har en fungerende viden om...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Jeg har... års erfaring indenfor...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Jeg er en erfaren bruger af...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Fremragende kommunikations evner
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiv argumentation
schlussfolgerndes Denken
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisk tænkning
logisches Denken
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytiske evner
analytische Fähigkeiten
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Gode interpersonel evner
hohe soziale Kompetenz
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Forhandlings evner
Verhandlungsgeschick
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Præsentations evner
Präsentationsfähigkeiten
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencer kan rekvieres fra...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Jeg er ledig til et interview den...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, modtager navn ukendt
Med venlig hilsen
Mit freundlichen Grüßen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Med respekt,
Hochachtungsvoll
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Med venlig hilsen
Herzliche Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne