esperanto | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Estimata sinjoro,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Estimata sinjorino,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Estimataj sinjoroj,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Estimata John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Mi ŝatus labori por vi, por...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Miaj fortoj estas...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mia areo de kompetenteco estas...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Mi havas bonegan komandon de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Mi havas mezan scion de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Mi havas... jarojn de sperto en...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Mi estas sperta uzanto de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Dedukta rezonado
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logika rezonado
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analizaj kapabloj
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Bonaj interhomaj kapabloj
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Negocadaj kapabloj
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Prezentaj kapabloj
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Vi trovos mian karierresumo kune.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Vi povas akiri referencojn el...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Altestime,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Altestime,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Altestime,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Ĉion bonan,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne