svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne