tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Dear Sir,
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Madam,
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Dear Sir / Madam,
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Dear Sirs,
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
To whom it may concern,
Yetkili makama / merciiye,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Dear Mr. Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Dear Mrs. Smith,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Dear Miss Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Dear Ms. Smith,
Sayın Demet Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Dear John Smith,
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
I am writing in response to your advertisement posted on…
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
I refer to your advertisement in…dated… .
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formular til at søge et job
I would like to apply for the position of…
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formular til at søge et job
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

I am particularly interested in this job, as…
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I would like to work for you, in order to…
... için sizinle çalışmak isterdim.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
My strengths are…
Güçlü yanlarım ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
I would be well suited to the position because…
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Although I have no previous experience in…, I have had…
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
My area of expertise is…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Whilst working at… I became highly competent in…
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Even under pressure I can maintain high standards.
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

My native language is…, but I can also speak…
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
I have an excellent command of…
... diline son derece hakimimdir.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
I have a working knowledge of…
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
I have …years experience of working…
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
I am an experienced user of…
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
I believe I possess the right combination of...and… .
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellent communication skills
Mükemmel iletişim becerisi
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deductive reasoning
Tümdengelim muhakemesi
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logical thinking
Mantıklı düşünebilme
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytical skills
Analitik düşünce
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Good interpersonal skills
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negotiation skills
Anlaşma becerisi
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentation skills
Sunum becerisi
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Please find my résumé / CV attached.
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
I can supply references from…if required.
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
References can be requested from…
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
I am available for interview on…
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Yours faithfully,
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
Yours sincerely,
Tüm içtenliğimle,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Respectfully yours,
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Kind/Best regards,
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne