dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Miaj fortoj estas...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mia areo de kompetenteco estas...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mi havas bonegan komandon de...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mi havas mezan scion de...
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Mi estas sperta uzanto de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukta rezonado
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logika rezonado
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analizaj kapabloj
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bonaj interhomaj kapabloj
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negocadaj kapabloj
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentaj kapabloj
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Vi povas akiri referencojn el...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne