tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Miaj fortoj estas...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mia areo de kompetenteco estas...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Mi havas bonegan komandon de...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Mi havas mezan scion de...
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Mi havas... jarojn de sperto en...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Mi estas sperta uzanto de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Dedukta rezonado
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logika rezonado
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analizaj kapabloj
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Bonaj interhomaj kapabloj
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Negocadaj kapabloj
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Prezentaj kapabloj
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Vi trovos mian karierresumo kune.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Vi povas akiri referencojn el...
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Altestime,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Altestime,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Altestime,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne