engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Hyvä Herra,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä Rouva,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Hyvä vastaanottaja,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Hyvät vastaanottajat,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Hyvät vastaanottajat,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Hyvä herra Smith,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Hyvä rouva Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Hyvä neiti Smith,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Hyvä John Smith,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Kirjoitamme teille liittyen...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Haluaisin hakea ... paikkaa...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Vahvuuksiini kuuluvat...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Asiantuntemukseni keskittyy...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Hallitsen ...kielen loistavasti...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Minulla on hyvät perustaidot...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Erinomainen kyky kommunikoida
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Deduktiivinen ajattelu
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Looginen ajattelu
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analyyttiset taidot
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Hyvät ihmissuhdetaidot
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Neuvottelukyvyt
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Esiintymistaidot
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Suosituksia voi pyytää...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Olen saatavilla haastatteluun...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Ystävällisin terveisin,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Ystävällisin terveisin,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Kunnioittavasti,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Parhain terveisin,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne