dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Monsieur,
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur,
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Monsieur Dupont,
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mes qualités principales sont...
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mon domaine d'expertise est...
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
J'ai une excellente maîtrise du...
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
J'ai une connaissance pratique de...
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellentes techniques de communication
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacité de déduction
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Esprit de logique
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Esprit analytique
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Compétences relationnelles
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Compétences en négociation
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacités d'exposition
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Je suis disponible pour un entretien le...
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
Salutations distinguées,
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Meilleures salutations,
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne