engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Monsieur,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Monsieur Dupont,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mes qualités principales sont...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mon domaine d'expertise est...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
J'ai une excellente maîtrise du...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
J'ai une connaissance pratique de...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellentes techniques de communication
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacité de déduction
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Esprit de logique
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Esprit analytique
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Compétences relationnelles
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Compétences en négociation
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacités d'exposition
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Je suis disponible pour un entretien le...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Salutations distinguées,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Meilleures salutations,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne