svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Monsieur,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Madame, Monsieur,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Madame, Monsieur,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Aux principaux concernés,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Monsieur Dupont,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Mademoiselle Dupont,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Madame Dupont,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Monsieur Dupont,
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mes qualités principales sont...
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mon domaine d'expertise est...
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
J'ai une excellente maîtrise du...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
J'ai une connaissance pratique de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Je suis un utilisateur confirmé de...
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Excellentes techniques de communication
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacité de déduction
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Esprit de logique
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Esprit analytique
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Compétences relationnelles
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Compétences en négociation
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacités d'exposition
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Je suis disponible pour un entretien le...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Salutations distinguées,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Meilleures salutations,
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne