engelsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε,
Dear Sir,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία,
Dear Madam,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Dear Sir / Madam,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Dear Sirs,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
To whom it may concern,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Dear Mr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Mrs. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Dear Miss Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Dear Ms. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Dear John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standard formular til at søge et job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
I would like to apply for the position of…
Standard formular til at søge et job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
I am particularly interested in this job, as…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
I would like to work for you, in order to…
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
My strengths are…
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
I would be well suited to the position because…
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Η ειδικότητά μου είναι...
My area of expertise is…
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Whilst working at… I became highly competent in…
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Even under pressure I can maintain high standards.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
My native language is…, but I can also speak…
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Είμαι άριστος γνώστης της...
I have an excellent command of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Έχω μια καλή γνώση της...
I have a working knowledge of…
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
I have …years experience of working…
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
I am an experienced user of…
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excellent communication skills
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Επαγωγική λογική
Deductive reasoning
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Λογική σκέψη
Logical thinking
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Αναλυτικές ικανότητες
Analytical skills
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Good interpersonal skills
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Negotiation skills
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Ικανότητες παρουσίασης
Presentation skills
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Please find my résumé / CV attached.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
I can supply references from…if required.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
References can be requested from…
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
I am available for interview on…
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Με εκτίμηση,
Yours faithfully,
Formel, modtager navn ukendt
Με εκτίμηση,
Yours sincerely,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Με εκτίμηση,
Respectfully yours,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Kind/Best regards,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne