nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formular til at søge et job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formular til at søge et job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne