russisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Уважаемый...
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formular til at søge et job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Прошу принять меня на должность...
Standard formular til at søge et job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Мои сильные стороны:...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Η ειδικότητά μου είναι...
Я специализируюсь на...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Είμαι άριστος γνώστης της...
Я отлично владею...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Έχω μια καλή γνώση της...
Я свободно говорю по...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Отличные коммуникативные навыки
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Επαγωγική λογική
Логическая аргументация
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Λογική σκέψη
Логическое мышление
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Αναλυτικές ικανότητες
Аналитические способности
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Высокие личностные качества
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Переговорческие навыки
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Ικανότητες παρουσίασης
Презентационные навыки
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Я свободен...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Με εκτίμηση,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Με εκτίμηση,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne