ungarsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Αξιότιμε κύριε,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kedves Smith John!
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formular til at søge et job
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formular til at søge et job
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Erősségeim ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Η ειδικότητά μου είναι...
Szakterületem a ....
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Είμαι άριστος γνώστης της...
Magas szinten beszélek...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Έχω μια καλή γνώση της...
Középszinten beszélek....
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Kiváló kommunikációs készség
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Επαγωγική λογική
Deduktív érvelés
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Λογική σκέψη
Logikus gondolkodás
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Αναλυτικές ικανότητες
Analitikus készségek
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Jó interperszonális készség
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Jó tárgyalási készség
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Ικανότητες παρουσίασης
Előadó készség/Prezentációs készség
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Με εκτίμηση,
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne