spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Geachte heer
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Beste meneer Jansen
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mijn sterke punten zijn ...
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mijn vakgebied is ...
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Analytisch denkvermogen
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisch denkvermogen
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytische vaardigheden
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Goede intermenselijke vaardigheden
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Onderhandelingsvaardigheden
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentatievaardigheden
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Met vriendelijke groet,
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hoogachtend,
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Met de beste groeten,
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne