tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Geachte heer
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Beste meneer Jansen
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mijn sterke punten zijn ...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mijn vakgebied is ...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Analytisch denkvermogen
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisch denkvermogen
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytische vaardigheden
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Goede intermenselijke vaardigheden
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Onderhandelingsvaardigheden
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentatievaardigheden
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hoogachtend,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Met de beste groeten,
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne