tysk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Geachte heer
Sehr geehrter Herr,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw
Sehr geehrte Frau,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Geachte heer, mevrouw
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Geachte dames en heren
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Geachte heer Jansen
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Geachte mevrouw Jansen
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Beste meneer Jansen
Lieber Herr Schmidt,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standard formular til at søge et job
Ik solliciteer naar de functie van ...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standard formular til at søge et job
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mijn sterke punten zijn ...
Zu meinen Stärken zählen...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Mijn vakgebied is ...
Mein Fachgebiet ist...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Ik beschik over goede kennis van ...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Uitstekende communicatieve vaardigheden
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Analytisch denkvermogen
schlussfolgerndes Denken
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logisch denkvermogen
logisches Denken
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Analytische vaardigheden
analytische Fähigkeiten
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Goede intermenselijke vaardigheden
hohe soziale Kompetenz
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Onderhandelingsvaardigheden
Verhandlungsgeschick
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Presentatievaardigheden
Präsentationsfähigkeiten
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, modtager navn ukendt
Met vriendelijke groet,
Mit freundlichen Grüßen
Formel, meget brugt, modtager kendt
Hoogachtend,
Hochachtungsvoll
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Met de beste groeten,
Herzliche Grüße
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne