rumænsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Gentilissimo,
Stimate Domn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Gentili Signore e Signori,
Stimate Domn/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Stimați Domni,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A chi di competenza,
În atenția cui este interesat,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Gentilissimo Bianchi,
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formular til at søge et job
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formular til at søge et job
Attualmente lavoro per... in qualità di...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I miei punti di forza sono...
Punctele mele forte sunt...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Domeniul meu de bază este...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Stăpânesc foarte bine...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Sto imparando...
Cunosc la nivel mediu...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Sunt un utilizator experimentat de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Eccellenti doti comunicative
Abilităţi de comunicare excelente.
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacità deduttive e di ragionamento
Gândire deductivă.
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Capacità logiche
Gândire logică.
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacità analitiche
Abilităţi analitice.
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Ottime abilità interpersonali
Abilităţi interpersonale bune.
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Capacità di negoziazione
Abilităţi de negociere
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacità di presentazione
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
In allegato trova il mio cv.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sono disponibile per un colloquio...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
In fede,
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
Cordialmente,
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager kendt
I miei più cordiali saluti,
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saluti
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne