svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Gentilissimo,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Gentili Signore e Signori,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A chi di competenza,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Gentilissimo Bianchi,
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
Attualmente lavoro per... in qualità di...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I miei punti di forza sono...
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Sto imparando...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Eccellenti doti comunicative
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacità deduttive e di ragionamento
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Capacità logiche
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacità analitiche
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Ottime abilità interpersonali
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Capacità di negoziazione
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacità di presentazione
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
In allegato trova il mio cv.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sono disponibile per un colloquio...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
In fede,
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
Cordialmente,
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
I miei più cordiali saluti,
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saluti
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne