tjekkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Gentilissimo,
Vážený pane,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima,
Vážená paní,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Gentili Signore e Signori,
Vážený pane / Vážená paní,
Formel, modtager navn og køn ukendt
Alla cortese attenzione di ...,
Dobrý den,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
A chi di competenza,
Všem zainteresovaným stranám,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Gentilissimo Sig. Rossi,
Vážený pane Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Gentilissima Sig.na Verdi,
Vážená slečno Smithová,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Vážená paní Smithová,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Gentilissimo Bianchi,
Milý Johne Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
In risposta all'annuncio apparso ne...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standard formular til at søge et job
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standard formular til at søge et job
Attualmente lavoro per... in qualità di...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
I miei punti di forza sono...
Moje silné stránky jsou...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Moje oblast odborných znalostí je...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Mám výbornou znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
Sto imparando...
Mám znalost...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Sono un(') utente esperto/a di...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Eccellenti doti comunicative
Výborné komunikační schopnosti
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Capacità deduttive e di ragionamento
Dedukce
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Capacità logiche
Logické myšlení
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Capacità analitiche
Analytické schopnosti
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Ottime abilità interpersonali
Dobré interpersonální schopnosti
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Capacità di negoziazione
Vyjednávací schopnosti
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Capacità di presentazione
Prezentační dovednosti
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
In allegato trova il mio cv.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Ohledně referencí se obraťte na...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
Sono disponibile per un colloquio...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
In fede,
S pozdravem,
Formel, modtager navn ukendt
Cordialmente,
S pozdravem,
Formel, meget brugt, modtager kendt
I miei più cordiali saluti,
S úctou,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Saluti
Se srdečným pozdravem,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne