fransk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

拝啓
Monsieur,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Madame,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Madame, Monsieur,
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓
Madame, Monsieur,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
Aux principaux concernés,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
拝啓 
Monsieur Dupont,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Mademoiselle Dupont,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Madame Dupont,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
拝啓
・・・・様
Monsieur Dupont,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Standard formular til at søge et job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
私の強みは・・・・
Mes qualités principales sont...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
・・・・することで貢献することができます。
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mon domaine d'expertise est...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
・・・・語を話すことができます。
J'ai une excellente maîtrise du...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
・・・・語の知識も持ち合わせています。
J'ai une connaissance pratique de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Je suis un utilisateur confirmé de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
コミュニケーション能力
Excellentes techniques de communication
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演繹的推理力
Capacité de déduction
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
論理的思考能力
Esprit de logique
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析能力
Esprit analytique
Evnen til at opgøre ting i detaljer
対人能力
Compétences relationnelles
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
交渉能力
Compétences en négociation
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
プレゼンテーション能力
Capacités d'exposition
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
履歴書を同封いたしました。
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
・・・・から推薦状を頂きました。
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
・・・・日なら伺うことができます。
Je suis disponible pour un entretien le...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
敬具
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Salutations distinguées,
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬具
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
Meilleures salutations,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne