koreansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

拝啓
존경하는 관계자 분께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
존경하는 관계자 분께
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
존경하는 관계자 분(들)께
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
拝啓 
존경하는 김철수 님께
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
존경하는 김희연 님께
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
拝啓
・・・・様
친애하는 최현우님께
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standard formular til at søge et job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
...에 지원하고 싶습니다.
Standard formular til at søge et job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
私の強みは・・・・
저의 장점은 ... 입니다.
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
・・・・することで貢献することができます。
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
・・・・語を話すことができます。
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
・・・・語の知識も持ち合わせています。
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
・・・・を使いこなすことができます。
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
コミュニケーション能力
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演繹的推理力
추론 이해 능력
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
論理的思考能力
논리적인 사고능력
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析能力
분석 능력
Evnen til at opgøre ting i detaljer
対人能力
좋은 사교성
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
交渉能力
협정 능력
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
プレゼンテーション能力
프리젠테이션 능력
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
履歴書を同封いたしました。
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
・・・・から推薦状を頂きました。
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
・・・・日なら伺うことができます。
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
敬具
... (이름) 드림
Formel, modtager navn ukendt
敬具
... (이름) 드림
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬具
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
감사합니다. ...씨.
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne