portugisisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

拝啓
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
A quem possa interessar,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
拝啓 
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
拝啓
・・・・様
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standard formular til at søge et job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standard formular til at søge et job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
私の強みは・・・・
Meus pontos fortes são...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
・・・・することで貢献することができます。
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
・・・・語を話すことができます。
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Eu tenho experiência em /com ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
コミュニケーション能力
Excelente habilidade de comunicação
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演繹的推理力
Raciocínio dedutivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
論理的思考能力
Pensamento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析能力
Habilidades analíticas
Evnen til at opgøre ting i detaljer
対人能力
Bom relacionamento interpessoal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
交渉能力
Habilidades de negociação
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
プレゼンテーション能力
Habilidades de comunicação
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
履歴書を同封いたしました。
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
・・・・から推薦状を頂きました。
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
・・・・日なら伺うことができます。
Estou disponível para entrevista em ..
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
敬具
Cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Atenciosamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬具
Com elevada estima,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
Lembranças,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne