spansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

拝啓
Distinguido Señor:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Distinguida Señora:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Distinguidos Señores:
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓
Apreciados Señores:
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
A quien pueda interesar
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
拝啓 
Apreciado Sr. Pérez:
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Apreciada Srta. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Apreciada Sra. Pérez:
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
拝啓
・・・・様
Estimado Sr. Pérez:
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Standard formular til at søge et job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Quisiera postularme para el puesto de...
Standard formular til at søge et job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
私の強みは・・・・
Mis puntos fuertes son...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
・・・・することで貢献することができます。
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Mi área de conocimiento es...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
・・・・語を話すことができます。
Tengo un manejo excelente de...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
コミュニケーション能力
Excelentes habilidades de comunicación
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演繹的推理力
Razonamiento deductivo
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
論理的思考能力
Razonamiento lógico
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析能力
Capacidad de análisis
Evnen til at opgøre ting i detaljer
対人能力
Buena comunicación interpersonal
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
交渉能力
Aptitudes de negociación
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
プレゼンテーション能力
Habilidad para hablar en público
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
履歴書を同封いたしました。
Encontrará mi currículo adjunto.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
・・・・から推薦状を頂きました。
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
・・・・日なら伺うことができます。
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
敬具
Se despide cordialmente,
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Atentamente,
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬具
Respetuosamente,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
Saludos,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne