ungarsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

拝啓
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
拝啓
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
拝啓
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
関係者各位
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
拝啓 
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
拝啓
・・・・様
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
拝啓
・・・・様
Kedves Smith John!
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formular til at søge et job
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formular til at søge et job
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
私の強みは・・・・
Erősségeim ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
・・・・することで貢献することができます。
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Szakterületem a ....
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
・・・・語を話すことができます。
Magas szinten beszélek...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Középszinten beszélek....
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
・・・・を使いこなすことができます。
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
コミュニケーション能力
Kiváló kommunikációs készség
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演繹的推理力
Deduktív érvelés
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
論理的思考能力
Logikus gondolkodás
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析能力
Analitikus készségek
Evnen til at opgøre ting i detaljer
対人能力
Jó interperszonális készség
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
交渉能力
Jó tárgyalási készség
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
プレゼンテーション能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
履歴書を同封いたしました。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
・・・・から推薦状を頂きました。
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
・・・・日なら伺うことができます。
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
敬具
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
敬具
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager kendt
敬具
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
敬具
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne