nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Mijn sterke punten zijn ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Mijn vakgebied is ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
Ik beschik over goede kennis van ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Analytisch denkvermogen
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Logisch denkvermogen
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Analytische vaardigheden
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Goede intermenselijke vaardigheden
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Onderhandelingsvaardigheden
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Presentatievaardigheden
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne