rumænsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Stimate Domn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Stimate Domn/Doamnă,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Stimați Domni,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
În atenția cui este interesat,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Popescu,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Andrei Popescu,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Punctele mele forte sunt...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Domeniul meu de bază este...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
Stăpânesc foarte bine...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
Cunosc la nivel mediu...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
Am...ani de experienţă în domeniul...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
Sunt un utilizator experimentat de...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Abilităţi de comunicare excelente.
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Gândire deductivă.
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Gândire logică.
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Abilităţi analitice.
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Abilităţi interpersonale bune.
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Abilităţi de negociere
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Abilităţi în adresarea către un public larg.
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
Referinţele pot fi solicitate de la...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Cu stimă,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Cu respect,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Toate cele bune,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne