svensk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Logiskt tänkande
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Analytisk förmåga
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Med vänlig hälsning,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Vördsamt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Vänliga hälsningar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne