tyrkisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Sayın Yetkili,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Sayın Yetkili,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Sayın Yetkili,
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Sayın Yetkililer,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Yetkili makama / merciiye,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Sayın Ahmet Bey,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Sayın Dilek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Sayın Melek Hanım,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Sayın Demet Hanım,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Sayın Alihan Erturan,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
... tarihte ...'da ilanını verdiğiniz ... pozisyonu için başvurmak istiyorum.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
...'da yayımlanan ilanınıza binayen size yazıyorum.
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
... tarihli ...'daki ilanınıza binayen yazıyorum.
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
... dergisinin ... nolu baskısı ... nolu sayısında iş ilanınızı gördüm ve büyük bir ilgiyle okudum.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
İlan verilen pozisyona ... olarak başvurmak benim için bir zevktir.
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
... pozisyonuna başvurmak istiyorum.
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Şu anda ... için çalışıyorum ve sorumluluklarım arasında ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Bu pozisyonla özel olarak ilgileniyorum çünkü ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
... için sizinle çalışmak isterdim.
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Güçlü yanlarım ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Tek zayıf yönüm / yönlerim ... . Ancak bu alanda / alanlarda kendimi geliştirmek için fırsat kolluyorum.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Bu pozisyon benim için çok uygun çünkü ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
... konusunda tecrübem olmamasına rağmen ... konuda oldukça tecrübeliyim.
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Profesyonel niteliklerim / becerilerim öyle görünüyor ki şirketinizin gerektirdiği özelliklere çok iyi uyuyor.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
... olan zamanım boyunca, ... konusunda kendimi geliştirdim / ilerledim / genişlettim.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Uzmanlık alanım dahilinde ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
...'de çalışırken ... konusunda oldukça uzmanlık kazandım.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Çok kısıtlı bir zamanda çalışırken bile net sonuç odaklılığını elden bırakmamamın yanında, ... için özel olarak çok uygun olduğumu belirtmek isterim.
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Baskı altındayken bile yüksek iş kalitesi standartlarını koruyabilirim.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Bu pozisyondaki işim ile bu konudaki özel ilgimi birleştirmiş olacağım bu şekilde.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
... ile ilgili özel bir ilgim var ve eğer sizinle çalışma şansım / fırsatım olursa çok minnettar kalırdım.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Özgeçmişimden de görebileceğiniz gibi tecrübelerim ve kualifikasyonlarım bu pozisyon için çok uygun.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
... olarak ...'daki şu anki pozisyonum bana yüksek baskıyla, takım ruhu içinde çalışmayı öğretti, iş arkadaşlarımla yakın mesafede çalışmanın işleri yetiştirmek açısından önemini kavrattı.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
... olarak sorumluluklarıma ilaveten ... becerilerimi de geliştirdim.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
Ana dilim ..., ama ... da konuşabiliyorum.
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
... diline son derece hakimimdir.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
İyi seviyede ... bilgim vardır.
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
... üzerine ... yıllık iş tecrübem vardır.
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
...'ın tecrübeli bir kullanıcısıyım.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
... ve ...''den yeterli ve gerekli derecelerde anlıyorum.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Mükemmel iletişim becerisi
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Tümdengelim muhakemesi
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Mantıklı düşünebilme
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Analitik düşünce
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
İyi kişilerarası ilişki becerisi
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Anlaşma becerisi
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Sunum becerisi
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Şirketinizin bana sunacağı bir pozisyonu son derece heyecanla bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Bu pozisyondaki yeni görevleri bir giriş sınavı gibi görüyor ve onları dört gözle bekliyorum.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Pozisyonun derin detaylarını sizinle bireysel olarak görüşme fırsatını memnuniyetle karşılardım.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Özgeçmişimi / CV'mi ekte bulabilirsiniz.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Eğer istenirse ...'dan referans sağlayabilirim.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
Referanslar ...'dan sağlanabilir.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
... tarihindeki bir mülakat için uygunum.
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
İlginiz ve zamanınız için teşekkür ederim. Bu pozisyona neden uygun olduğumu sizinle kişisel olarak görüşmek için sabırsızlanıyorum.
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Saygılarımla,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Tüm içtenliğimle,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Saygılarımla,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Saygılar,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne