ungarsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

尊敬的先生,
Tisztelt Uram!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的女士,
Tisztelt Hölgyem!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
尊敬的先生/女士,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formel, modtager navn og køn ukendt
尊敬的先生们,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
尊敬的收信人,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
尊敬的史密斯先生,
Tisztelt Smith Úr!
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
尊敬的史密斯女士,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Tisztelt Smith Asszony!
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
亲爱的约翰 史密斯,
Kedves Smith John!
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
我看到您于...在...上登的招聘信息
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standard formular til at søge et job
我想申请...一职
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standard formular til at søge et job
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

我对此工作很感兴趣,因为...
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我想为您工作,因为...
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
我的强项是...
Erősségeim ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
我很适合这个职位,因为...
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
我的专长是…
Szakterületem a ....
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
即使在压力下我也能保持高标准。
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

我的母语是...,但我也会说...
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
我熟练掌握...
Magas szinten beszélek...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
我能用...语进行工作交流
Középszinten beszélek....
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
我在...领域有...年工作经验
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
我是...的熟练使用者
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
我相信我是...和...技能的良好结合
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
出色的沟通技能
Kiváló kommunikációs készség
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
演绎推理能力
Deduktív érvelés
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
逻辑性思考
Logikus gondolkodás
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
分析技能
Analitikus készségek
Evnen til at opgøre ting i detaljer
良好的人际交往技能
Jó interperszonális készség
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
谈判技能
Jó tárgyalási készség
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
观点陈述能力
Előadó készség/Prezentációs készség
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
附件中含有我的个人简历。
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
可以从...处获得推荐信
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
我可以在...的时候接受面试
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
此致
Tisztelettel,
Formel, modtager navn ukendt
此致
敬礼
Tisztelettel,
Formel, meget brugt, modtager kendt
肃然至上
Tisztelettel,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
祝好
Üdvözlettel,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne