dansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

존경하는 관계자 분께
Kære Hr.,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
Kære Fru.,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
Kære Hr./Fru.,
Formel, modtager navn og køn ukendt
존경하는 관계자 분(들)께
Kære Hr./Fru.,
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
존경하는 관계자 분(들)께
Til hvem dette ankommer,
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
존경하는 김철수 님께
Kære Hr. Smith,
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Kære Fru. Smith,
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Kære Frk. Smith,
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Kære Fr. Smith,
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
친애하는 최현우님께
Kære John Smith,
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Standard formular til at søge et job
...에 지원하고 싶습니다.
Jeg ville søge stillingen som...
Standard formular til at søge et job
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
저의 장점은 ... 입니다.
Mine styrker er...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mit ekspertområde er...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jeg råder fremragende over...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jeg har en fungerende viden om...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jeg har... års erfaring indenfor...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jeg er en erfaren bruger af...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Fremragende kommunikations evner
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
추론 이해 능력
Deduktiv argumentation
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
논리적인 사고능력
Logisk tænkning
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
분석 능력
Analytiske evner
Evnen til at opgøre ting i detaljer
좋은 사교성
Gode interpersonel evner
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
협정 능력
Forhandlings evner
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
프리젠테이션 능력
Præsentations evner
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencer kan rekvieres fra...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jeg er ledig til et interview den...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
... (이름) 드림
Med venlig hilsen
Formel, modtager navn ukendt
... (이름) 드림
Med venlig hilsen
Formel, meget brugt, modtager kendt
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Med respekt,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
감사합니다. ...씨.
Med venlig hilsen
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne