nederlandsk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

존경하는 관계자 분께
Geachte heer
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
Geachte mevrouw
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
존경하는 관계자 분께
Geachte heer, mevrouw
Formel, modtager navn og køn ukendt
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
존경하는 김철수 님께
Geachte heer Jansen
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
친애하는 최현우님께
Beste meneer Jansen
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standard formular til at søge et job
...에 지원하고 싶습니다.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standard formular til at søge et job
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
저의 장점은 ... 입니다.
Mijn sterke punten zijn ...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mijn vakgebied is ...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Ik beschik over goede kennis van ...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
추론 이해 능력
Analytisch denkvermogen
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
논리적인 사고능력
Logisch denkvermogen
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
분석 능력
Analytische vaardigheden
Evnen til at opgøre ting i detaljer
좋은 사교성
Goede intermenselijke vaardigheden
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
협정 능력
Onderhandelingsvaardigheden
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
프리젠테이션 능력
Presentatievaardigheden
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formel, modtager navn ukendt
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formel, meget brugt, modtager kendt
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hoogachtend,
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
감사합니다. ...씨.
Met de beste groeten,
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne