japansk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Szanowny Panie,
拝啓
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
拝啓
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
拝啓
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
拝啓
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
関係者各位
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
拝啓 
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
拝啓
・・・・様
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Szanowny Panie,
拝啓
・・・・様
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
・・・・新聞で貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
・・・・のサイトで貴社の募集広告を拝見し、応募いたしました。
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
・・・月・・・日付・・・・で貴社の募集広告を拝見し、・・・・
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
・・・・で貴社の・・・・経験者募集の広告を拝見し、大変興味を持ちました。
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
貴社が・・・・を募集しておられるのを知り、応募致しました。
Standard formular til at søge et job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
現在私は・・・・で・・・・の担当として勤務しております。
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
私は特にこの仕事に興味があります。なぜなら・・・・
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
・・・・として御社に勤務したいと考えております。
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje mocne strony to ...
私の強みは・・・・
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
私の弱みは・・・・です。しかし・・・・をすることで改善しようと努力しています。
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
・・・・することで貢献することができます。
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
・・・・に関しては未経験ですが、・・・・という経験を・・・・という形で生かせると考えています。
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
私の・・・・という技術が、・・・・という点において仕事に適していると考えます。
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
・・・・として勤務していた時は、・・・・の分野で・・・・を経験し、・・・・を学びました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
・・・・の分野での私の経験は、・・・・
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
・・・・で勤務している間、・・・・において堪能だという評価を頂きました。
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
迅速に、しかし正確に仕事を処理することができるという私の性格が、・・・・として働くのに適していると考えます。
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
プレッシャーにさらされても、クオリティーを落とすことなく仕事ができます。
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
このために、興味を持ってこの仕事をこなすことができます。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
・・・・に対してとても興味があるので、御社で働くことで新たな知識を身につけていきたいです。
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
履歴書に記載してありますように、私の経験と能力はこの仕事に最適だと考えます。
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
・・・・で・・・・として働く中で、期日までに確実に仕事を完了させるためには同僚との協力が不可欠であることを学びました。
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
・・・・担当としての仕事に加えて、・・・・の能力も身につけました。
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
母国語は・・・・ですが、・・・・語も話すことができます。
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
・・・・語を話すことができます。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
・・・・語の知識も持ち合わせています。
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
・・・・として・・・・年働いてきた経験があります。
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
・・・・を使いこなすことができます。
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
・・・・と・・・・の両方の能力を持ち合わせています。
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
コミュニケーション能力
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Rozumowanie dedukcyjne
演繹的推理力
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiczne myślenie
論理的思考能力
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Zdolności analityczne
分析能力
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Zdolności interpersonalne
対人能力
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Zdolności negocjacyjne
交渉能力
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Umiejętność prezentacji
プレゼンテーション能力
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
貴社の一員となり思う存分自分の力を発揮したいと考えております。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
この仕事は、私が待ち望んでいるようなやりがいのあるものだと思います。
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
このことについてより詳しくお話しさせていただきたく思います。お会いできる日を楽しみにしております。
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
履歴書を同封いたしました。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Referencje na żądanie.
必要であれば・・・・からの推薦状を用意致します。
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencje na żądanie od ...
・・・・から推薦状を頂きました。
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
・・・・日なら伺うことができます。
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
お時間を割いていただいてありがとうございました。お目にかかれる楽しみにしております。私には・・・・を通してご連絡ください。
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku,
敬具
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
敬具
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam,
敬具
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne