russisk | Fraser - Ansøgning | Motiverende Omslags Brev

Motiverende Omslags Brev | Resumé/ CV | Reference Brev

Motiverende Omslags Brev - Åbning

Szanowny Panie,
Уважаемый г-н ...
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая госпожа...
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, modtager navn og køn ukendt
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, når man henvender sig til adskillige ukendte mennesker eller en hel afdeling
Szanowni Państwo,
Уважаемые...
Formel, modtager/modtagere navn og køn fuldstændig ukendt
Szanowny Panie,
Уважаемый г-н Смидт
Formel, mandelig modtager, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, gift, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, single, navn ukendt
Szanowna Pani,
Уважаемая г-жа Смидт
Formel, kvindelig modtager, navn ukendt, civilstatus ukendt
Szanowny Panie,
Уважаемый...
Mindre formel, en der har handlet med modtageren før
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Меня заинтересовало ваше объявление в ..., а именно должность...
Standard formular til at ansøge et job hvis jobopslag du så i en avis eller et blad
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Я пишу по поводу вашего объявления, размещенного на...
Standard formular brugt til at svare på et jobopslag opslået online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Я нашел ваше обявление в... ... числа
Standard fomular brugt til at forklare hvor du fandt jobopslaget for et arbejde
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Меня очень заинтересовало ваше объявление в ... о приеме на работу опытного...
Formular brugt til at søge et job efter at have set jobopslaget i et blad eller tidsskrift
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Прошу принять меня на работу в... на должность..., поскольку...
Standard formular til at søge et job
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Прошу принять меня на должность...
Standard formular til at søge et job
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
В настоящий момент я работаю в... в мои обязанности входит...
Brugt som en åbnings sætning til at beskrive din nuværende erhvervsmæssige stilling og hvad det involverer

Motiverende Omslags Brev - Argumentation

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Я очень заинтересован в получении этой работы, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Я хотел бы работать в вашей компании, поскольку...
Brugt til at forklare hvorfor du gerne vil have et bestemt arbejde
Moje mocne strony to ...
Мои сильные стороны:...
Brugt til at vise hvad dine hoved egenskaber er
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Могу сказать, что моей единственной слабой стороной/ слабыми сторонами являются... . Но я работаю над собой.
Brugt til at reflektere dine svahgeder, men også for at vise at du er målrettet på ar forbedre disse områder
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Я считаю себя подходящим кандидатом на позицию..., поскольку...
Brugt til at forklare hvad der gør dig til en god kandidat til jobbet.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Хотя у меня нет опыта работы в..., я был...
Brugt hvis du aldrig har haft chancen for at arbejde indenfor et bestemt område, men kan demonstrere kvaliteter fra andre erfaringer du har haft
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Думаю, мои профессиональные навыки в области... отлично подходят к требованиям, выдвигаемым вашей компанией.
Brugt til at forklare hvilke færdigheder der gør dig til en god kandidat til jobbet
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
За время работы... я улучшил/развил/приобрел знания/умения...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Я специализируюсь на...
Brugt til at vise hvilket arbejdsområde dine hoved egenskaber og erfaringer er
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
За время работы в ... я развил свои навыки...
Brugt til at demonstrere dine erfaringer indenfor et specielt område og evne til at tilegne dig nye færdigheder
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Быстрый темп работы не сказывается на качестве выполняемых мной заданий, поэтому я могу соответствовать высоким требованиям работы, например, ...
Brugt til at forklare hvorfor du vil være god til jobbet ved at bruge den erfaring du har opnået fra din tidligere beskæftigelses historie
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Даже под давлением я могу соостветствовать высоким стандартам
Brugt til at vise at du kan arbejde i et krævende arbejdsmiljø
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Думаю, занимая эту должность, я бы с удовольствием выполнял свои обязанности, поскольку эта работа находится в сфере моих личных интересов
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Я живо заинтересован в ... и оценю возможность/шанс применить мои знания на этой работе
Brugt til at vise at du har en personlig interesse i jobbet
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Как вы можете видеть в приложенном к письму резюме, мой опыт работы и специальность соответстввуют требованиям на должность
Brugt til at fremhæve dit CV og vise hvor meget arbejdet ville passe dig
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Моя настоящая должность... в... дала мне шанс поработать под высоким давлением, в команде, где было важно тесно сотрудничать с моими коллегами, чтобы выполнять работу во время.
Brugt til at vise hvilke færdigheder du har opnået fra dit nuværende job
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
В дополнение к моим обязанностям ... я развил в себе такие качества как...
Brugt til at vise adskillige færdigheder du har opnået fra dit nuværende job. Færdigheder der normalt ikke forbindes med din erhvervsmæssige titel

Motiverende Omslags Brev - Færdigheder

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Мой родной язык..., я также говорю по...
Brugt til at vise dit modersmål, og andre sprog du er veltalende i
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Я отлично владею...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et højt niveau
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Я свободно говорю по...
Brugt til at vise hvilke andre sprog du kan kommunikere på, på et mellem niveau
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Я имею ...-тилетний опыт работы в...
Brugt til at vise din erfaring indenfor et bestemt arbejdsområde
Biegle posługuję się programem/programami...
Я являюсь продвинутым пользователем...
Brugt til at vise hvilke computer software du kan bruge
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Полагаю, я обладаю отличным сочетанием ... и ...
Brugt til at vise hvor balanceret dine færdigheder er
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Отличные коммуникативные навыки
Evnen til at dele information med og forklare ting til dine kollegaer
Rozumowanie dedukcyjne
Логическая аргументация
Evnen til at forstå og forklare ting hurtigt og effektivt
Logiczne myślenie
Логическое мышление
Evnen til at fremstille ens ideer på en præcis, gennemtænkt måde
Zdolności analityczne
Аналитические способности
Evnen til at opgøre ting i detaljer
Zdolności interpersonalne
Высокие личностные качества
Evnen til at styre og kommunikere effektivt med kollegaer
Zdolności negocjacyjne
Переговорческие навыки
Evnen til effektivt at forhandle forretnings aftaler med andre virksomheder
Umiejętność prezentacji
Презентационные навыки
Evnen til effektivt at kommunikere ideer foran en stor gruppe

Motiverende Omslags Brev - Afslutning

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Я дествительно хочу получить работу в вашей компании на позиции, которую вы сможете предложить
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Я рассматриваю новые обязанности/новую должность как вызов, который я хотел бы принять.
Brugt ved afslutning til at gentage ens ønske om at arbejde for virksomheden
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Я бы с удовольствием лично обсудил с вами подробности должностных обязанностей
Brugt ved afslutning til at hentyde muligheden om et interview
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Прикрепленным файлом я также высылаю свое резюме
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at dit resumé/CV er vedlagt med omslags brevet
Referencje na żądanie.
Если необходимо, я могу предоставить рекомендательные письма от...
Standard formular brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer
Referencje na żądanie od ...
Вы можете послать запрос на рекомендательное письмо в...
Brugt til at fortælle arbejdsgiveren at du er villig til at skaffe referencer og hvem de kan kontakte for dem
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Я свободен...
Brugt til at indikere hvornår du er ledig til et interview
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Спасибо за уделенное вами время. Я надеюсь на возможность личной беседы о том, почему именно я подхожу на эту должность. Пожалуйста свяжитесь со мной по...
Brugt til at give ens foretrukken kontaktinformationer og til at takke arbejdsgiveren for at have vurderet din ansøgning
Z wyrazami szacunku,
С уважением...
Formel, modtager navn ukendt
Z wyrazami szacunku,
С уважением ваш...
Formel, meget brugt, modtager kendt
Z poważaniem,
С уважением ваш...
Formel, sjældent brugt, modtager navn kendt
Pozdrawiam,
С уважением...
Uformel, mellem forretningspartnere der er på fornavne